Anmälan

Anmälan

Skriv i din mailadress i e-postrutan samt hela ditt och namn, personnummer, telefonnummer och adress i meddelanderutan så kommer jag ta kontakt med dig. Är ni flera på samma anmälan skriver du i medresenärens namn, adress och telefonnummer i meddelanderutan. Du skriver också med om du vill ha några tillägg, t.ex frukost, halvpension m.m. Anmälan är bindande.