Anmälan

Anmälan

Här gör du din anmälan till resan.

Skriv i din mailadress i e-postrutan samt hela ditt och namn, personnummer, telefonnummer och adress i meddelanderutan så kommer jag ta kontakt med dig. Är ni flera på samma anmälan skriver du i medresenärens namn, adress och telefonnummer i meddelanderutan. 

 Anmälan är bindande.